Endokrynologia

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u kotów

Anthony P. Carr

Z najnowszych badań wynika, że zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u kotów występuje częściej i objawia się inaczej, niż do tej pory sądzono.

Postępowanie przy przewlekłym spadku masy ciała i biegunce u kotów jest zwykle trudne. Objawy te mogą pojawić się w przebiegu wielu chorób. Ostatnie badania sugerują jednak, że w diagnostyce różnicowej szczególną uwagę należy zwrócić na zewnątrzwydzielniczą niewydolność trzustki (ZNT).

Choroba ta jest rozpoznawana częściej od czasu wprowadzenia testu fTLI (ang. feline trypsin-like immunoreactivity). Wynik testu jest dodatni, jeżeli stężenie wynosi poniżej 8 µg/L. Wcześniejsza diagnostyka była bardziej skomplikowana, ponieważ opierała się na objawach klinicznych oraz kilku testach aktywności enzymów w kale.

Wyniki poprzednich badań

Publikacji na temat zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki jest niewiele – kilka opisów pojedynczych przypadków oraz trzy badania, które przeanalizowały w sumie 41 przypadków.1-3 W badaniach tych zaobserwowano, że najczęstszym objawem ZNT u kotów jest spadek masy ciała. Biegunka występowała często, ale nie u wszystkich badanych kotów. Zwykle nie przypominała również tej stwierdzanej u chorych psów (obfitej, cuchnącej biegunki tłuszczowej). Wzmożony apetyt odnotowano jedynie u nielicznych pacjentów. Wiek badanych zwierząt wahał się od 3 miesięcy do 16 lat, przy czym większość kotów była w średnim wieku.

Mimo że opisywane badania były interesujące, dotyczyły bardzo małej liczby pacjentów. Przykładowo w 2010 roku w samym tylko Laboratorium Gastroenterologicznym Texas A&M University uzyskano 775 dodatnich wyników testu fTLI.4

Nowe badanie, nowe informacje

W 2011 roku na konferencji American College of Veterinary Internal Medicine w Nowym Orleanie naukowcy z Laboratorium Gastroenterologicznego i Katedry Nauk Klinicznych Texas A&M University zaprezentowali wyniki badania dotyczącego zewnątrzwydzielni...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znaczenie badań dla rozpoznawania choroby

Opisane wyżej badanie jest największym jak do tej pory badaniem analizującym zewnątrzwydzielniczą niewydolność trzustki u kotów. Z tego względu dostarcza wielu istotnych klinicznie [...]

Znaczenie badań dla leczenia

Leczenie zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki za pomocą enzymów trzustkowych było skuteczne u dużej części pacjentów. Koty z ZNT miały również inne zaburzenia, które mogły [...]

Podsumowanie

Opisane badanie sugeruje, że test fTLI należy wykonywać u kotów, u których doszło do spadku masy ciała o niewyjaśnionej etiologii lub przewlekłej biegunki, nawet [...]