Chirurgia

Laparotomia zwiadowcza jako narzędzie diagnostyczne i lecznicze

Janice Buback

Poniżej przedstawiamy pięć kroków do skutecznego przeprowadzenia zabiegu i rozpoznania obszarów wymagających uwagi chirurga.

Laparotomia zwiadowcza to zabieg polegający na usystematyzowanej ocenie jamy brzusznej i jej narządów. W praktyce wykonuje się ją bardzo często w celach leczniczych, takich jak planowa sterylizacja, usunięcie kamieni moczowych, usunięcie ciał obcych z przewodu pokarmowego oraz leczenie chorób nowotworowych i innych zaburzeń w jamie brzusznej. Laparotomia zwiadowcza to również – poza ewidentnymi korzyściami terapeutycznymi – doskonałe narzędzie diagnostyczne, szczególnie w przypadku pacjentów z nieswoistymi, przewlekłymi objawami ze strony przewodu pokarmowego, chorobami wątroby lub zmianami widocznymi w obrazie radiograficznym albo ultrasonograficznym. Kluczowym elementem pozwalającym zmaksymalizować ilość informacji uzyskanych z laparotomii zwiadowczej jest pobranie próbek biopsyjnych dobrej jakości.

Oceny jamy brzusznej można dokonać poprzez otwarcie jamy brzusznej albo laparoskopię. Zaletą pierwszej metody jest umożliwienie wzrokowej i dotykowej oceny, jak również możliwość podjęcia działań leczniczych przy stwierdzeniu nieprawidłowości. Laparoskopia to minimalnie inwazyjna alternatywa dla otwartego zabiegu, która umożliwia dobrą ocenę wzrokową jamy brzusznej, pobranie próbek biopsyjnych doskonałej jakości oraz przeprowadzenie wielu rodzajów zabiegów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pięć kroków do skutecznej laparotomii zwiadowczej

1. Przygotuj pacjenta i salę operacyjną. Przed otwarciem każdej jamy ciała należy dokładnie policzyć gaziki (gaziki 10 × 10 cm i gaziki laparotomijne) [...]

Podsumowanie

Prawidłowo wykonana laparotomia zwiadowcza stanowi przydatne narzędzie terapeutyczne i diagnostyczne. Nawet jeśli przystępujesz do zabiegu z gotowym planem jego przeprowadzenia, musisz przygotować się [...]