Przypadki kliniczne

Bolesny obrzęk okolicy oka u kota

Renee T. Carter, Melissa Kubai, J. Daniel Rodriguez, Aradhana Gupta, Angela B. Royal

Badanie okulistyczne dostarczyło cennych wskazówek, pozwalających na rozpoznanie rzadkiej choroby, przejawiającej się nieswoistymi objawami.

Sterylizowana krótkowłosa kotka domowa w wieku 4 lat, o masie ciała 4,6 kg, trafiła na wizytę w Veterinary Teaching Hospital, Louisiana State University School of Veterinary Medicine, z powodu bolesnego, utrzymującego się od około miesiąca obrzęku okolicy obu oczu.

Wywiad

Kot mieszkał w domu, ale miał możliwość wychodzenia na zewnątrz. Miał aktualne szczepienia i nie wyjeżdżał poza granice stanu Luizjana. Wyniki badań w kierunku wirusa białaczki kociej i wirusa niedoboru immunologicznego kotów, wykonanych przed skierowaniem pacjenta na konsultację do kliniki uniwersyteckiej, były ujemne.

Wcześniejsze sposoby leczenia obrzęku okolicy oczu obejmowały podawanie długo działających glikokortykosteroidów w postaci iniekcyjnej, miejscowe podawanie preparatu złożonego zawierającego trzy antybiotyki (bacytracyna, polimyksyna B i neomycyna) oraz doustne podawanie klindamycyny. Po początkowej poprawie stanu klinicznego objawy ze strony oczu szybko powróciły i nie reagowały na doustne podawanie cefadroksylu.

Dane pacjenta

Opis zwierzęcia

  • Sterylizowana kotka domowa krótkowłosa w wieku 4 lat, o masie ciała 4,6 kg

Historia choroby i objawy kliniczne

  • Obustronny obrzęk okolicy oczu, trwający około miesiąca
  • Wcześniejsze leczenie obejmowało podawanie długo działających glikokortykosteroidów, miejscowe podawanie preparatu złożonego zawierającego trzy antybiotyki i doustne podawanie klindamycyny, a następnie cefadroksylu

Wyniki pierwszego badania okulistycznego

  • W obu oczach: obrzęk tkanek miękkich oczodołu, nadmierne łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez i wytrzeszcz obu oczu
  • Oko lewe: brak odruchu rogówkowego, znacznie zmniejszony odruch powiekowy, wyraźne ekspozycyjne zapalenie rogówki w jej części środkowej, powierzchowny wrzód rogówki, brak reakcji ruchowej ze strony gałki ocznej, zez rozbieżny, znaczne pogrubienie i przekrwienie spojówki, opóźniony i niepełny odruch źreniczny
  • Oko prawe: przekrwienie spojówki umiarkowanego stopnia i jej obrzęk

Badanie kliniczne

W trakcie badania klinicznego temperatura ciała, tętno, liczba oddechów i kondycja fizyczna, oceniana w skali 9-punktowej, mieściły się w granicach normy.

Badanie okulistyczne ujawniło obrzęk tkanek miękkich oczodołu, nadmierne łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez i wytrzeszcz obu gałek ocznych. Objawy te były znacznie silniej wyrażone w oku lewym (ryc. 1). Stwierdzono brak odruchu rogó...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie różnicowe

Ponieważ unieruchomienie kota podczas badania było trudne do wykonania, został on poddany znieczuleniu ogólnemu i intubowany w celu podtrzymania znieczulenia za pomocą izofluranu. [...]

Badania dodatkowe

W oparciu o wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych rozpoznano zapalenie całej błony naczyniowej oka, wtórną jaskrę, odwarstwienie siatkówki i ziarniniaki zagałkowe obu oczu, [...]

Ostateczne rozpoznanie

Rozpoczęto leczenie przeciwgrzybicze, podając dwa razy dziennie doustnie itrakonazol w dawce 5 mg/ /kg m.c. W celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w obu oczach miejscowo trzy [...]

Leczenie i jego wyniki

Histoplazmoza to uogólnione zakażenie grzybicze, powodowane przez H. capsulatum – saprofityczny grzyb dimorficzny, który preferuje wilgotne środowisko i glebę bogatą w związki azotowe.5,6 [...]

Omówienie

Występowanie uogólnionego zakażenia grzybiczego należy rozważyć u kotów z objawami ogólnymi, szczególnie kiedy towarzyszą im objawy ze strony oczu. Wyniki badania okulistycznego mogą [...]

Podsumowanie