Immunologia

Czy małopłytkowość o podłożu immunologicznym u psów może mieć związek ze szczepieniami?

Ronald Lyman, Robert Runde

W najnowszym badaniu przeanalizowano bezpieczeństwo stosowania szczepionek u psów, które kiedyś cierpiały na małopłytkowość pierwotną.

Badanie retrospektywne nie wykazało statystycznie istotnego związku pomiędzy niedawnym szczepieniem a przypuszczalnym rozpoznaniem pierwotnej małopłytkowości o podłożu immunologicznym. W grupie badanej znalazło się 48 psów z prawdopodobną małopłytkowością o podłożu immunologicznym, a w grupie kontrolnej – 96 psów bez takiego rozpoznania.1

W badaniu zwrócono uwagę, że u psów, które cierpiały wcześniej na małopłytkowość o podłożu immunologicznym (oraz inne zaburzenia tła immunologicznego), często nie stosuje się szczepień. Lekarze obawiają się, że szczepionki mogą stymulować układ immunologiczny i doprowadzić do nawrotu zaburzenia.1 Ostrożność ta jest słuszna, ponieważ w literaturze medycznej dotyczącej ludzi opublikowano kilka badań na temat związku niedawnego szczepienia z wystąpieniem pierwotnej małopłytkowości immunologicznej. Z tego powodu warto zrezygnować z automatycznego szczepienia na rzecz badania miana przeciwciał przeciwko konkretnym czynnikom zakaźnym (szczególnie w przypadku psów, u których małopłytkowość o podłożu immunologicznym odnotowano więcej niż raz).

Jeśli podanie szczepionki jest konieczne, szczepienia można rozłożyć na kilka terminów w ciągu roku. Jeżeli to możliwe, w przyszłości należy również unikać stosowania wszystkich leków oraz dodatków, które zwierzę przyjmowało przed lub w czasie pierwszego epizodu małopłytkowości. Wszystkie te środki ostrożności dotyczą także innych zaburzeń tła immunologicznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Małopłytkowość o podłożu immunologicznym

Małopłytkowość może być pierwotna (idiopatyczna) lub wtórna (gdy potencjalna przyczyna zostanie określona, tab. 1). Idiopatyczna małopłytkowość jest chorobą autoimmunologiczną, w której przebiegu [...]

Objawy

U pacjentów z małopłytkowością o podłożu immunologicznym zwykle pojawiają się wybroczyny, siniaki lub dochodzi do zaburzeń krzepliwości krwi (np. krwawienia z nosa albo dziąseł, [...]

Leczenie

Najlepszą metodą leczenia małopłytkowości wtórnej jest złagodzenie lub wyeliminowanie pierwotnej przyczyny zaburzenia. W przypadku idiopatycznej małopłytkowości stosuje się jeden lub kilka leków [...]