Sympozjum – ból neuropatyczny

Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii

dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. nadzw.

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zwierzęta odczuwają ból. To z pozoru oczywiste w obecnych czasach stwierdzenie, przez wiele lat budziło jednak wątpliwości. Doskonale zdefiniował występowanie bólu u zwierząt Kitchell w 1987 roku w publikacji zamieszczonej w JAVMA, a dotyczącej bólu u pacjentów weterynaryjnych. Definicja ta mówi, że „ból występujący u zwierząt jest nieprzyjemnym uczuciem oraz doświadczeniem emocjonalnym (odczuciem), które wywołuje obronną reakcję ruchową w postaci wyuczonego uniku; może także prowadzić do gatunkowo swoistych zmian zachowań, włączając w to zmiany zachowań zwierząt przebywających w stadzie”.

Ostry ból, zwany również nocyceptywnym, jest natychmiastową odpowiedzią na bodziec uszkadzający tkanki. Jest to reakcja jak najbardziej pożądana, ponieważ zwierzę wykorzystuje odruchy obronne lub wycofuje się w reakcji na szkodliwy bodziec. W prze...