W skrócie

Pojawienie się „nowego” parwowirusa

Psi parwowirus typ 2 (ang. Canine Parvovirus 2 – CPV2) to najczęściej dzisiaj stwierdzany szczep parwowirusa, szczególnie warianty CPV2a i CPV2b. W swojej prezentacji „Typ psiego parwowirusa – czy ma wpływ na zapobieganie, rozpoznawanie i rokowanie?”, wygłoszonej podczas kongresu American College of Veterinary Internal Medicine w Nowym Orleanie (30.05-2.06.2012), Julie K. Veir, DVM, PhD, DACVIM, omawiała nowy wariant wirusa – CPV2c.

Przypadki zakażenia CPV2c odnotowano w 2001 roku we Włoszech. W 2006 i 2007 roku stwierdzono je również w Stanach Zjednoczonych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy dostępne obecnie testy na obecność parwowirusa są w stanie wykryć nowy wariant?

Terenowe szczepy wirusa CPV2c mogą dawać fałszywie ujemne wyniki w szybkich testach diagnostycznych, czego przyczyna jak dotąd nie została poznana. Spotykano również [...]