Behawioryzm

Zastosowanie klonidyny i trazodonu w zaburzeniach lękowych u psów

John J. Ciribassi, Kelly Ballantyne

U niektórych pacjentów z zaburzeniami zachowania o podłożu lękowym podanie pojedynczego leku może nie przynieść pożądanego efektu. Jeżeli monoterapia okaże się nieskuteczna, należy rozważyć leczenie łączone.

Leki psychoaktywne są z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu zaburzeń lękowych u zwierząt. Właściwy dobór i odpowiednie dawkowanie tego typu leków znacznie zwiększają szanse na powodzenie terapii modyfikującej zachowanie psa. Fluoksetyna i sertralina [selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, ang. selective serotonin reuptake inhibitor)] oraz klomipramina [trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny (TLPD)] u wielu zwierząt mogą skutecznie łagodzić takie zaburzenia jak lęk separacyjny, lęk przed burzą oraz agresja o podłożu lękowym.

W niektórych przypadkach podanie pojedynczego leku nie jest jednak w stanie całkowicie znieść objawów lękowych. Jeżeli pacjent nie reaguje na monoterapię selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny lub trójpierścieniowymi lekami antydepresyjnymi, należy zastosować jedną z trzech możliwości leczenia:

1. zwiększyć dawkę leku, jeżeli maksymalna dawka nie została osiągnięta lub jeśli pacjent nie wykazuje niepożądanych skutków ubocznych

2. zastosować inny lek

3. wprowadzić do leczenia drugi lek.1


Jeżeli pierwsze dwie metody nie przyniosą skutku, warto zastosować terapię skojarzoną. W poszczególnych przypadkach można wykorzystać kilka połączeń leków. W tym artykule omówiono zastosowanie klonidyny oraz trazodonu w leczeniu psów. Obie substancje są często podawane przy zaburzeniach o podłożu lękowym.

Zapracowany? Oto streszczenie artykułu

Jeżeli u psa z zaburzeniami zachowania o podłożu lękowym podawanie pojedynczego leku jest nieskuteczne, możesz: 1) zwiększyć dawkę leku, 2) zastosować inny lek lub 3) wspomóc działanie pierwszego leku podaniem drugiego. Jeżeli pierwsze dwie metody nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, warto zastosować terapię skojarzoną. Zastosowanie znajdują tu dwa leki – klonidyna lub trazodon. Można podawać je łącznie z bardziej tradycyjnymi lekami serotoninergicznymi. Zastosowanie terapii skojarzonej w przypadku zaburzeń lękowych u pacjentów weterynaryjnych może znacznie poprawić skuteczność leczenia.

Klonidyna

Klonidyna jest agonistą receptorów alfa-2-adrenergicznych (przykładem drugiego leku z tej grupy, wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej, jest iniekcyjny środek uspokajający deksmedetomidyna). Stymulacja receptorów alfa-2-adrenergicznych dopro...

Klonidyna jest wykorzystywana również w leczeniu nadciśnienia. Charakteryzuje się krótkim biologicznym okresem półtrwania (u ludzi 7,7 godziny2), a jej działanie utrzymuje się przez 4-6 godzin po podaniu. Nie dysponujemy danymi na temat farmakokin...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trazodon

Trazodon jest antagonistą receptorów serotoninowych i inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SARI, ang. serotonin antagonist and reuptake inhibitors). Hamuje aktywność postsynaptycznych receptorów 5-HT2A [...]

Uwaga na zespół serotoninowy

Zespół serotoninowy może rozwinąć się w następstwie przedawkowania pojedynczego leku wpływającego na stężenie serotoniny (SSRI, TLP, SARI lub MAOI), ale najczęściej obserwuje [...]

Dawkowanie leków w terapii skojarzonej

Omawiane działania niepożądane towarzyszące leczeniu są zwykle przejściowe i mają łagodne nasilenie. W niektórych przypadkach mogą jednak pojawić się długotrwałe i poważne efekty uboczne. [...]

Podsumowanie

Terapia skojarzona w przypadku zaburzeń lękowych u pacjentów weterynaryjnych może znacznie poprawić efekty leczenia. Klonidyna i trazodon to dwa leki najczęściej wykorzystywane w leczeniu problemów [...]