Diagnostyka obrazowa

Ultrasonografia jamy brzusznej małych zwierząt. Podróż po jamie brzusznej. Cz. II

Danielle Mauragis, Clifford R. Berry

Oto drugi z serii artykułów poświęconych ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt. Ten artykuł oraz poprzedni (WpD wrzesień 2016) przedstawiają schemat badania jamy brzusznej. W następnych artykułach zostaną omówione zasady badania oraz prawidłowy obraz ultrasonograficzny narządów i układów zlokalizowanych w jamie brzusznej, a także sposób identyfikacji najczęstszych zaburzeń obserwowanych podczas badania ultrasonograficznego. Ultrasonografia jamy brzusznej jest nieinwazyjną metodą obrazowania na przekroju budowy anatomicznej narządów jamy brzusznej, opierającą się na różnicach impedancji akustycznej.

Badanie jamy brzusznej

Schemat wykonywania badania jamy brzusznej jest ważnym aspektem każdego badania ultrasonograficznego tej okolicy. Planując wykonanie ultrasonografii jamy brzusznej, lekarz powinien wiedzieć, na jakie pytania badanie to ma odpowiedzieć. Jednakże brak zmian w badaniu USG nie wyklucza choroby.

Schemat badania:

1. Badanie rozpoczyna się w doczaszkowej części jamy brzusznej (na wątrobie).

2. Następnie głowica prowadzona jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara w taki sposób, jakby miała wyjść poza krawędzie brzucha.

3. Głowica powraca w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby przeprowadzić badanie przewodu pokarmowego oraz okolicy środkowej brzucha.


Pierwsza część tej serii dotyczyła kroku 1. oraz części kroku 2. W tym artykule przedstawiona zostanie pozostała część kroku 2. oraz krok 3. (tabela 1). W pierwszej części omówiono również:

  • podstawy prowadzenia głowicy
  • położenie sondy
  • identyfikację nieprawidłowości.

Ułożenie pacjenta

Podczas wykonywania USG jamy brzusznej kot lub pies może znajdować się w pozycji leżącej na grzbiecie lub na boku – obie techniki badania są równie skuteczne. W tej serii artykułów omówiono schemat badania jamy brzusznej u zwierząt znajdujących si...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podróż po jamie brzusznej

Za pomocą głowicy znajdującej się w osi długiej odszukaj aortę w osi długiej na wysokości jej doogonowego rozgałęzienia w lewą tętnicę biodrową zewnętrzną. Lewy [...]

Czas badania jamy brzusznej

Czas potrzebny do wykonania badania całej jamy brzusznej zależy od gatunku oraz wielkości zwierzęcia, a także od obecności wszelkich nieprawidłowości. Skanowanie jamy [...]

Podsumowanie

Kompletne badanie jamy brzusznej wymaga cierpliwości i czasu. Konieczne jest metodyczne podejście do badania, dzięki czemu cała jama brzuszna zostaje zbadana i uzyskuje [...]