Stomatologia

Podstawy stomatologii weterynaryjnej. Cz. III. Szkliwo

Jan Bellows

Upewnij się, czy twoja wiedza o tym, co może stać się z tą naturalną okrywą zęba – najtwardszą substancją w organizmie – nie jest zbyt powierzchowna.

Szkliwo, kształtujące się podczas wyrzynania zębów, składa się w 96% z substancji mineralnych, co czyni z niego najtwardszą strukturę w organizmach psów i kotów. Drugą najtwardszą tkanką jest zębina, składająca się w 70% ze składników mineralnych, a w 30% z substancji organicznych (woda, kolagen i mukopolisacharydy).

Szkliwo pokrywa i chroni koronę zęba. Nie jest unaczynione ani unerwione. Jeśli zostanie uszkodzone, nie ulega naprawie, w przeciwieństwie do zębiny, która ma taką zdolność. Na radiogramach charakteryzuje się silniejszym cieniowaniem niż zębina i miazga, ponieważ jest w większym stopniu zmineralizowane niż każda z tych tkanek (ryc. 1).

W obrębie szkliwa może toczyć się wiele procesów patologicznych. Niektóre z nich wymagają interwencji, a inne nie. Generalnie sposób postępowania jest uzależniony od odległości pomiędzy zmianą a leżącą poniżej zębiną, która komunikuje się za pośrednictwem kanalików z wrażliwą miazgą zęba. U młodego psa lub kota miazga zajmuje dużą przestrzeń i leży bliżej szkliwa. Wraz z wiekiem zwierzęcia nowa zębina, produkowana przez ameloblasty miazgi, powoduje zwiększenie odległości pomiędzy szkliwem a miazgą, zmniejszając wrażliwość zęba i możliwość zakażenia (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Abrazja szkliwa

Abrazja to ścieranie następujące na skutek kontaktu zęba z czynnikami zewnętrznymi. Może być spowodowana gryzieniem przedmiotów, takich jak ogrodzenia (ryc. 3a), kości, [...]

Atrycja szkliwa

Atrycja to zużycie zębów spowodowane kontaktem z innymi zębami. Powstaje wtórnie do szkieletowych wad zgryzu (długości szczęk są nieprawidłowe) lub zębowych wad [...]

Próchnica

Próchnica to obszary utraty szkliwa, które czasem rozszerzają się, obejmując zębinę i prowadząc do odsłonięcia miazgi. Próchnica wywołana jest demineralizacją spowodowaną przez [...]

Niedorozwój szkliwa

Ten stan jest rezultatem niedostatecznego odkładania się macierzy szkliwa przed wyrżnięciem się zęba. Powodem jest niedożywienie lub wysoka temperatura w okresie gdy [...]

Spękanie szkliwa

Spękanie szkliwa to niezupełne pęknięcia (szczeliny) szkliwa, nienaruszające struktury zęba (ryc. 8). Leczenie nie jest wskazane.

Hipomineralizacja szkliwa

Przyczyną tego stanu jest niedostateczna mineralizacja macierzy szkliwa. Może dotyczyć kilku lub wszystkich zębów. Korony dotkniętych zębów pokryte są miękkim szkliwem, [...]

Pęknięcie szkliwa

Te pęknięcia ograniczone są do szkliwa. Ponieważ nie dochodzi do odsłonięcia zębiny, pęknięcia szkliwa nie są uważane za bolesne. Aby uchronić [...]