Temat numeru: kardiologia

Dysplazja zastawki trójdzielnej u psów i kotów

dr n. wet. Magdalena Garncarz1
lek. wet. Oktawia Szpinda2
dr n. wet. Marta Parzeniecka-Jaworska1

1 Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

2 Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

Dysplazja zastawki trójdzielnej (ang. tricuspid valve dysplasia, TVD) jest wrodzoną wadą rozwojową aparatu zastawki trójdzielnej, rzadko występującą zarówno u psów, jak i u kotów. Aparat zastawki trójdzielnej tworzą następujące elementy: płatki zastawki, struny ścięgniste oraz mięśnie brodawkowate. Każda z wymienionych powyżej struktur może być dotknięta zmianami (8). Zwykle doprowadzają one do niedomykalności zastawki trójdzielnej, bardzo rzadko do jej zwężenia. Niekiedy wada ta występuje równocześnie z innymi wadami, np. dysplazją zastawki mitralnej, ubytkiem przegrody, zwężeniem aorty lub tętnicy płucnej (8).

 

SUMMARY

Tricuspid valve dysplasia in dogs and cats

Tricuspid valve dysplasia is a rare congenital heart defect occurring mostly in large breed dogs and less frequently in small breed dogs and cats. Various lesions of the tricuspid valve apparatus may occur, leading to tricuspid regurgitation and, in severe cases, right-sided congestive heart failure. Sometimes this defect occurs concurrently with other congenital heart defects such as mitral valve dysplasia, septal defects and aortic or pulmonic stenosis. Two cases are presented, one of isolated tricuspid dysplasia and one of dysplasia with concurrent pulmonic stenosis.

Key words: tricuspid valve dysplasia, dogs, cats


Na dysplazję zastawki trójdzielnej cierpią głównie psy dużych ras (powyżej 20 kg), takich jak labrador retriever, bokser, owczarek niemiecki, rzadziej owczarek staroangielski, dog niemiecki, wyżeł weimarski krótkowłosy, seter irlandzki (3, 9). Dysplazja zastawki trójdzielnej jest spotykana również u psów ras małych – yorkshire terrierów, beagle, angielskich cocker spanieli, buldogów francuskich oraz pudli (7). U labradorów dysplazja zastawki trójdzielnej ma podstawy genetyczne (6). W jednym badaniu w Polsce wykazano, że wada ta stanowi około 6,5% wad wrodzonych serca psów (10). Wśród psów z wadami serca zbadanych przez autorów stwierdzono około 4% przypadków dysplazji zastawki trójdzielnej (dane nieopublikowane). U kotów wada jest rzadziej spotykana. Większość chorych zwierząt to osobniki nierasowe (8).

Dysplazja zastawki trójdzielnej jest definiowana jako szereg nieprawidłowości dotyczących elementów aparatu zastawki, które prowadzą do jej niedomykalności. Opisano wiele zaburzeń aparatu zastawkowego – zgrubienie płatków, niecałkowite oddzielenie struktur zastawki od ścian komory, nieprawidłowe ułożenie i(lub) zniekształcenie mięśni brodawkowatych, pogrubienie, zrośnięcie, skrócenie albo wydłużenie strun ścięgnistych (8, 9). U psów oraz kotów struny ścięgniste są zazwyczaj nieobecne lub bardzo krótkie, co powoduje bezpośrednie przymocowanie mięśni brodawkowatych do płatków zastawki, a te ulegają nieregularnemu pogrubieniu (8).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przebieg choroby

Niedomykalność zastawki doprowadza do fali zwrotnej z prawej komory do przedsionka podczas skurczu. Skutkiem jest przeciążenie objętościowe prawej strony serca, co wywołuje [...]

Badanie kliniczne i badania dodatkowe

Rozpoznanie w przypadkach łagodnych lub umiarkowanych zazwyczaj następuje przypadkowo, podczas wizyty w gabinecie weterynaryjnym niezwiązanej z problemami kardiologicznymi (ryc. 1). Lekarz podczas rutynowego osłuchiwania [...]

Leczenie

Leczenie farmakologiczne ma na celu poprawę jakości życia (8). Stosuje się leki moczopędne (najczęściej furosemid, ostatnio również często torasemid), inhibitory konwertazy [...]

Przypadek 1.

Suka rasy cocker spaniel angielski w wieku 7 miesięcy, o masie 6,8 kg i kondycji ciała (BCS) ocenionej na 5 (w skali 9-punktowej). Właściciel poinformował, że pies [...]

Przypadek 2.

Wyżeł weimarski, samiec w wieku roku i 9 miesięcy, kastrowany, masa ciała 30 kg, BCS 4/9. Pies trafił do przychodni kardiologicznej z wodobrzuszem i podejrzeniem choroby [...]