Diagnostyka

Biopsja pod kontrolą USG krok po kroku

Wm Tod Drost

Jeżeli twoja lecznica dysponuje ultrasonografem, warto wykorzystać jego pełny potencjał do skutecznego i bezpiecznego wykonywania inwazyjnych zabiegów.


Wykrycie podczas badania ultrasonograficznego obecności płynu albo guzów w jamie brzusznej lub w klatce piersiowej bądź stwierdzenie zmian na kończynie często jest wskazaniem do wykonania biopsji. Poniżej znajduje się opis, jak w prawidłowy sposób pobierać próbki pod kontrolą USG.

Kwalifikacja do zabiegu

Na początku należy określić, czy stan pacjenta pozwala na wykonanie biopsji. W większości przypadków potencjalne korzyści z diagnostyki cytologicznej przewyższają ryzyko związane z pobraniem próbki do badań. Ryzyko to jest nieco inne u każdego pacjenta. Kolejne czynniki decydujące o możliwości pobrania próbki to rozmiar i umiejscowienie zmiany.

Przed wykonaniem biopsji trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim koagulopatie i niedokrwistość. U niektórych pacjentów przed zabiegiem konieczne jest przetoczenie krwi lub zastosowanie innego postępowania wspomagającego.

Bardzo istotnym aspektem jest możliwość poruszania się pacjenta w trakcie badania. Do sedacji warto wybierać leki, które w jak najmniejszym stopniu wpływają na przyspieszenie akcji oddechowej. Sedacja jest zazwyczaj wskazana, ponieważ wiele zwierząt, które cierpliwie znoszą badanie USG, zaczyna poruszać się nerwowo w momencie zbliżania igły do skóry.

Umiejscowienie zmiany

Po zlokalizowaniu zmian w badaniu USG należy zastanowić się, czy istnieje możliwość bezpiecznego dotarcia do nich za pomocą igły biopsyjnej. Zmiana powinna znajdować się możliwie jak najbliżej głowicy. W przypadku braku pewności co do tego, czy igła dosięgnie do guza, należy zmierzyć odcinek od górnej krawędzi obrazu USG do centralnego punktu guza. Czasem można lekko nacisnąć na głowicę, by przybliżyć ją do zmiany.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwalifikacja do zabiegu

Na początku należy określić, czy stan pacjenta pozwala na wykonanie biopsji. W większości przypadków potencjalne korzyści z diagnostyki cytologicznej przewyższają ryzyko związane z pobraniem [...]

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Niezbędny sprzęt:

Biopsja gruboigłowa

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń służących do wykonywania biopsji. Większość z nich wykorzystuje igły typowe dla danego modelu (zazwyczaj są to [...]

Przygotowanie pacjenta

Należy ogolić okolicę wkłucia (na ogół wykonuje się to jeszcze przed badaniem ultrasonograficznym) oraz oczyścić ją z żelu do USG (może on [...]

Technika zabiegu

Jeżeli stosujemy aparaty do biopsji, należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio ustawione. Zarówno w przypadku biopsji grubo-, jak i cienkoigłowych trzeba skierować [...]

Przygotowanie próbki

Próbki pobrane metodą biopsji cienkoigłowej należy rozprowadzić na szkiełku podstawowym, a następnie sporządzić z nich rozmazy. Materiał z biopsji gruboigłowej można wycisnąć na szkiełko [...]