W skrócie

Nietrzymanie moczu u suk – jak często występuje?

Cel badania

Celem badania było przedstawienie najbardziej aktualnych informacji na temat częstotliwości występowania nabytego nietrzymania moczu oraz ustalenie najczęstszych czynników mających związek z tym zaburzeniem w dużej grupie suk poddanych zabiegowi owariohisterektomii.

Plan badania

Między styczniem 2003 a styczniem 2008 roku przeprowadzono ankietę telefoniczną wśród 566 właścicieli zwierząt, pytając, czy po przebytej owariohisterektomii doszło u ich psów do wystąpienia nietrzymania moczu (definiowanego jako oddawanie moczu nocą lub bezwiedne kropelkowanie). Właścicieli, którzy potwierdzili pojawienie się tego zaburzenia u swoich zwierząt, poproszono o wypełnienie kwestionariusza w celu dalszej szczegółowej charakterystyki stopnia nietrzymania moczu, opisu przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz uszczegółowienia historii choroby.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Autorzy ustalili, że nabyte nietrzymanie moczu występowało u 5,12% suk (29/566 zwierząt), a zatem z częstotliwością znacznie mniejszą niż 20% podawane we wcześniejszych badaniach. [...]

O czym warto pamiętać

Częstotliwość występowania nabytego nietrzymania moczu u suk jest znacznie mniejsza, niż wcześniej sądzono. Zwierzęta o masie ≥ 15 kg są jednak bardziej narażone na [...]