W skrócie

Przeżywalność oraz czynniki prognostyczne u kotów z nowo rozpoznaną cukrzycą

Cel badania

Dane dotyczące czasów przeżycia i czynników prognostycznych u kotów z nowo rozpoznaną cukrzycą stanowią wartościowe źródło informacji dla lekarzy praktyków. Pozwalają przedstawić właścicielowi chorego zwierzęcia rzetelne wiadomości na temat możliwych oczekiwań względem rozpoczynanego leczenia oraz jego spodziewanych efektów.

Plan badania

Przeprowadzone badania miały charakter retrospektywny. Obejmowały 114 kotów z nowo rozpoznaną cukrzycą. Chorobę u tych zwierząt stwierdzono między styczniem 2000 roku a lipcem 2009 roku. Pod uwagę brano dane z wywiadu, współistnienie u pacjenta innych chorób, historię leczenia (w tym stosowanie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy glikokortykosteroidów lub progestagenów), dane z badania klinicznego, a także obecność kwasicy ketonowej oraz wyniki badania morfologicznego i biochemicznego krwi. Wszystkie zwierzęta były poddawane badaniom kontrolnym odbywającym się w regularnych odstępach czasu – zazwyczaj po pierwszym tygodniu, po 2-3 tygodniach, po 4-6 tygodniach, po 8-12 tygodniach, a następnie co 3-6 miesięcy, w zależności od rodzaju zastosowanej insuliny oraz stanu klinicznego pacjenta.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Do czasu zakończenia badania przeżyło 95 (83,3%) spośród 114 kotów. Zwierzęta te były leczone glarginą (41,9% przypadków) oraz zawiesiną wieprzowej insuliny [...]

O czym warto pamiętać

U kotów, u których w momencie rozpoznania cukrzycy występuje jednocześnie podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy, stwierdza się krótsze czasy przeżycia. Z drugiej strony obecność kwasicy ketonowej [...]