W skrócie

Czy diety stosowane w celu rozpuszczania struwitów u kotów są właściwym pierwszym krokiem w leczeniu?

Badania porównują skuteczność dwóch dostępnych na rynku diet o niskiej zawartości magnezu, zakwaszających mocz.

Cel badania

Pomimo dostępności diet rozpuszczających kamienie, które efektywnie wspomagają usuwanie struwitów u kotów, problem ten nadal pozostaje nierozwiązany. Autorzy tego badania podjęli się porównania skuteczności dwóch dostępnych na rynku diet o niskiej zawartości magnezu i właściwościach zakwaszających mocz w rozpuszczaniu jałowych kamieni struwitowych u kotów.

Plan badania

Pomiędzy kwietniem 2009 a styczniem 2011 badaniem objęto 37 kotów mających właścicieli. U zwierząt podejrzewano kamicę struwitową. Wszystkie koty poddawano cotygodniowemu badaniu klinicznemu i badaniu moczu. W okresie badania wykonywano też zdjęci...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

U około 86% kotów (32/37) struwity zostały całkowicie rozpuszczone. U pięciu kotów z nierozpuszczonymi kamieniami stwierdzono potem, że składały się one w 100% z soli moczanów [...]

O czym warto pamiętać

Leczenie dietą należy wziąć pod uwagę u kotów z jałową kamicą moczową, zanim wprowadzi się bardziej inwazyjne metody usunięcia kamieni. Obie diety w tym [...]