W skrócie

Ocena techniki jednokrotnego podwiązywania jajnika podczas sterylizacji

Cel badania

Ponieważ czas jest bardzo ważny podczas zabiegów chirurgicznych, naukowcy ocenili częstotliwość powikłań w postaci krwawień, związanych z pojedynczym podwiązywaniem jajników u kotów poddanych owariohisterektomii w Oregon Humane Society (OHS). Porównali też czas zabiegów przy pojedynczym podwiązywaniu jajników oraz technice podwójnego podwiązania.

Plan badania

Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym ponad 2000 kotek poddano sterylizacji z wykorzystaniem pojedynczego węzła do podwiązania jajnika. Każdy zabieg był przeprowadzany przez jednego z trzech chirurgów mających doświadczenie w stosowaniu...

Występowanie krwawienia z jajników oceniano podczas operacji i monitorowano po zabiegu. Wszelkie powikłania związane z krwawieniem korygowano albo jeszcze w trakcie zabiegu, albo w okresie późniejszym, jeżeli podejrzenie krwawienia pojawiło się ju...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Spośród dużej liczby zabiegów z zastosowaniem pojedynczego węzła, przeprowadzonych w pierwszym etapie badania, zanotowano tylko sześć przypadków krwawienia z jajnika. Pięć z nich zostało wykrytych [...]

O czym warto pamiętać

W praktykach weterynaryjnych wykonujących wiele zabiegów sterylizacji liczy się każda minuta. Wyniki tego badania sugerują, że metoda z zastosowaniem jednego węzła wiąże [...]