Anestezjologia

Anestezja i analgezja kotów – najnowsze osiągnięcia

Kristen Messenger

Ocenia się, że populacja kotów domowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych liczy około 74,1 miliona osobników,1 niemniej jednak, niezależnie od tego, jak bardzo popularne są te zwierzęta, ich znieczulanie i leczenie przeciwbólowe nadal pozostaje dużym wyzwaniem. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA – ang. Food and Drug Administration) zatwierdziła zaskakująco niewiele anestetyków i leków przeciwbólowych, które mogą być stosowane u kotów. W ostatnim czasie na rynku pojawiło się jednak kilka nowych produktów.

Nowe przyrządy anestetyczne

Przyrząd v-gel zapewniający drożność górnych dróg oddechowych

v-gel (www.docsinnovent.com) jest przyrządem umieszczanym w drogach oddechowych pacjenta powyżej nagłośni (ryc. 1) i podobnie jak maska krtaniowa (ang. laryngeal mask airway) stanowi alternatywę dla intubacji dotchawiczej.2,3 Przyrząd ten został zaprojektowany specjalnie do stosowania u kotów (ryc. 2).

Wskazania. v-gel zapewnia ochronę i drożność dróg oddechowych, pozwalając na zastosowanie wentylacji ciśnieniem dodatnim oraz podawanie zwierzęciu anestetyków wziewnych bez narażania zdrowia personelu lub zanieczyszczania środowiska. Może on być również stosowany w resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku braku dostępności rurki intubacyjnej.

W miejscu pracy autorki tego artykułu v-gel najczęściej znajduje zastosowanie u tych pacjentów, u których intubacja dotchawicza może wiązać się z dużym ryzykiem urazu, bądź też w przypadku krótkich zabiegów niewymagających manipulacji głową zwierzęcia, ponieważ przyrząd ten może łatwo wysunąć się z dróg oddechowych pacjenta.

Sposób umieszczenia. v-gel powinien być stosowany razem z kapnometrem, pozwalającym potwierdzić jego prawidłowe umieszczenie w drogach oddechowych, zwłaszcza w sytuacji, w której zmieniono ułożenie ciała kota lub poruszano jego głową. Producent zapewnia szkolenie ze stosowania tego przyrządu. Należy je zdecydowanie polecić wszystkim lekarzom, którzy planują stosować v-gel u swoich pacjentów.

Uwagi. v-gel nie ma bezpośredniego kontaktu z krtanią ani z chrząstkami nalewkowatymi (ryc. 3). Z tego względu nie powinien w sposób bezpośredni wywoływać skurczu krtani. Według autorki tego artykułu dotychczas nie opublikowano żadnych prac, które porównywałyby częstość występowania skurczu krtani u pacjentów intubowanych tradycyjną rurką dotchawiczą względem pacjentów, u których stosuje się v-gel.4

Alfaksalon

Alfaksalon (www.jurox.com) został dopuszczony przez FDA do stosowania u kotów we wrześniu 2012 roku, a Agencja ds. legalnego obrotu lekami i walki z narkotykami (ang. Drug Enforcement Agency) zatwierdziła go w roku 2014.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe preparaty przeciwbólowe

Publikacja i walidacja wielu różnych skal bólu przeznaczonych dla kotów przekłada się na to, że lekarze weterynarii, zarówno praktycy, jak i pracownicy uczelni, [...]

Leki stosowane u kotów niezarejestrowane dla tego gatunku zwierząt

Stosowanie leków w tak zwanym trybie „extra-label” (ELDU – ang. extra-label drug use) oznacza użycie leku, który został dopuszczony do obrotu, jednak [...]

Leki recepturowe stosowane u kotów

Autorka niniejszego artykułu zdecydowanie odradza stosowanie u kotów leków recepturowych, z nielicznymi wyjątkami. Nie są one bowiem poddawane rygorystycznym badaniom i wymaganiom produkcyjnym, które [...]

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych przydatnych informacji na temat niedawno zarejestrowanych produktów i leków stosowanych w anestezji i analgezji kotów. Lekarze weterynarii w ciągu [...]