W skrócie

Dlaczego należy przejmować się robaczycą płuc u kotów?

Czy choroby pasożytnicze płuc znajdują się na twojej liście rozpoznań różnicowych u kota z objawami ze strony układu oddechowego? Z informacji zawartych w poniższym artykule wynika, że być może wskazane jest zachowanie większej czujności w tym kierunku.

Liczba zachorowań na robaczycę płuc kotów i zasięg występowania tej choroby mogą być coraz większe. W omawianym badaniu lekarze weterynarii z Kliniki Uniwersyteckiej w Teramo we Włoszech zaznaczyli również, że należy liczyć się z dodatkowymi czynnikami etiologicznymi mogącymi powodować groźne inwazje u kotów. Najbardziej znanym nicieniem płucnym jest Aelurostrongylus abstrusus, warto brać jednak pod uwagę również zarażenia wywołane przez takie pasożyty jak Capillaria aerophila czy Troglostrongylus. Zasięg geograficzny robaczycy płuc jest prawdopodobnie coraz większy, co może wynikać z globalnego ocieplenia i związanych z nim wędrówek zwierząt, przystosowywania się wektorów do nowych warunków, a także ze zmian w siedliskach gatunków dziko żyjących i zwiększania ich liczebności – bądź też z większej świadomości lekarzy weterynarii i częstszego rozpoznawania tych inwazji u kotów domowych. Z uwagi na to, że problem ten jest coraz poważniejszy, warto uczulić wszystkich lekarzy praktyków na to, jak duże zagrożenie dla kotów może stanowić ten często niedoceniany patogen.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dlaczego można przeoczyć robaczycę płuc u kota?

Należy podkreślić, że robaczyca płuc może przebiegać podobnie jak inne choroby dolnych dróg oddechowych powszechnie występujące u kotów, takie jak postać płucna [...]

Badania w fazie testów

Z uwagi na to, że nicienie płucne stanowią coraz większy problem, szczególnie w krajach europejskich, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na dzień [...]

Zastosowanie praktyczne

U każdego kota, u którego powodem wizyty są objawy wskazujące na chorobę układu oddechowego, należy brać pod uwagę występowanie choroby pasożytniczej płuc. W celu [...]