Diagnostyka

Jak wykonać biopsję skóry

Kimberly S. Coyner

Czy chcesz udoskonalić swoje umiejętności wykonania biopsji skóry, tak by miała ona wartość diagnostyczną? Poniżej przedstawiono prostą instrukcję pozyskania próbki i dalszego postępowania z nią w taki sposób, aby uzyskać materiał dobrej jakości.

Pobranie metodą biopsji próbki skóry o dobrej jakości diagnostycznej może być trudne. Kiedy jednak biopsja skóry jest przeprowadzona poprawnie, uzyskany materiał może dostarczyć wielu informacji i prawdopodobnie mieć kluczowe znaczenie dla rozpoznania. Biopsję skóry wykonuje się przy podejrzeniu nowotworu, zmianach pęcherzykowych lub wrzodziejących, jak również w przypadkach rzadkich, nietypowych albo takich, które nie reagują na konwencjonalne metody leczenia. Zabieg ten przeprowadza się na ogół w ciągu 3-4 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów choroby. Zmiany o bardziej przewlekłym charakterze bywają trudne do interpretacji, gdyż mogą wynikać z wtórnych zakażeń, bliznowacenia lub podawania glikokortykosteroidów.

Wtórne zakażenia mogą zmieniać obraz histopatologiczny zmian skórnych (np. obraz histopatologiczny tocznia rumieniowatego skórnego i ropnego zapalenia obszarów na granicy skóry i błony śluzowej jest zbliżony), dlatego przed wykonaniem biopsji niezbędne może okazać się przeprowadzenie wstępnego leczenia antybiotykami, trwającego 2-3 tygodnie. Podawanie glikokortykosteroidów także może wpłynąć na obraz histopatologiczny zmian. Najlepiej byłoby, aby przez 2-3 tygodnie przed wykonaniem biopsji skóry pacjent nie przyjmował doustnie ani miejscowo glikokortykosteroidów, a podawanie długo działających glikokortykosteroidów w postaci iniekcyjnej powinno się wstrzymać na 6-8 tygodni przed pobraniem wycinka skóry (przypadki chorób o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu powinny być oczywiście wyjątkiem od tej zasady).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dalsze postępowanie z pobranym materiałem

Po pobraniu wycinka skóry, ale przed jego utrwaleniem, należy umieścić próbki stroną, która zawiera tkankę tłuszczową, ku dołowi na kawałkach drewnianej [...]