W skrócie

Czy glikozaminoglikany mogą złagodzić objawy kliniczne idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego u kotów?

Zapalenie dolnych dróg moczowych – powszechna choroba kotów – często nie powoduje niedrożności. W rzeczywistości, zgodnie z badaniem z 1997 roku, od 45 do 70% chorób dolnych dróg moczowych u tych zwierząt jest rozpoznawane jako idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego. Objawy kliniczne związane z idiopatycznym zapaleniem pęcherza moczowego (bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, częstomocz, oddawanie moczu poza kuwetą) są prawdopodobnie spowodowane różnymi nieprawidłowościami dotyczącymi pęcherza moczowego, ośrodkowego układu nerwowego i osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Zmiana środowiska, w którym przebywa kot, zmniejszenie stresu i zwiększenie spożycia wody to niektóre proponowane sposoby ograniczania objawów klinicznych choroby.

Jedna z hipotez dotyczących przyczyn występowania objawów klinicznych idiopatycznego zapalenia pęcherza bierze pod uwagę glikozaminoglikany (GAG) wyściełające pęcherz. Jeden z takich glikozaminoglikanów wchodzi w skład prawidłowego nabłonka przejściowego pęcherza. Uważa się, że chroni on pęcherz przed substancjami szkodliwymi lub toksycznymi oraz zapobiega przyleganiu bakterii i kryształów. U ludzi ilość glikozaminoglikanów w moczu obniża się w przypadkach idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego i ich podawanie przynosiło pewną poprawę stanu klinicznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Projekt badania

W celu oceny możliwych korzyści związanych z doustnym podawaniem glikozaminoglikanów kotom z idiopatycznym zapaleniem pęcherza moczowego, badacze w Tajlandii wybrali 10 klinicznie zdrowych kotów [...]

Wyniki badań

Pod koniec czterotygodniowego badania właściciele leczonych kotów informowali o ograniczeniu objawów bólu podczas oddawania moczu. Badania laboratoryjne wykazały istotny spadek liczby przypadków [...]