W skrócie

Ogólnoustrojowe skutki choroby przyzębia u psów

Jaka jest ogólnoustrojowa reakcja na chorobę przyzębia? Dane z medycyny człowieka łączą występowanie choroby przyzębia ze wzrostem stężenia krążących mediatorów zapalenia i białek ostrej fazy, a także z miażdżycą, zawałem serca i cukrzycą. Na Uniwersytecie w Pensylwanii przeprowadzono badanie, którego celem była ocena wpływu choroby przyzębia na stan narządów i ogólnoustrojową reakcję zapalną u psów.

Plan badania

Do badania włączono trzydzieści osiem zdrowych psów obu płci, różnych ras i wielkości, mających właścicieli. U psów tych stwierdzono chorobę przyzębia w postaci od łagodnej do ciężkiej. Przed rozpoczęciem leczenia i ponownie trzydziestego dnia trwania badania analizowano wyniki badania klinicznego, badania biochemicznego surowicy i morfologicznego krwi, badania moczu, oznaczania stężenia białka C-reaktywnego w surowicy oraz wyniki testów w kierunku białkomoczu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki badania

Stwierdzono zależność pomiędzy utratą przyczepności i liczbą płytek krwi, a także stężeniem białka C-reaktywnego przed i po leczeniu. Ponadto zmniejszenie stężenia białka C-reaktywnego po [...]