W skrócie

Jaki jest wpływ cukrzycy na jakość życia kotów i ich właścicieli?

Dla lekarzy weterynarii celem leczenia kotów chorych na cukrzycę jest często złagodzenie objawów klinicznych oraz ustabilizowanie stężenia glukozy we krwi. Badanie opublikowane w „Journal of Veterinary Internal Medicine” w 2010 roku wykazało jednak, że zdaniem właścicieli leczenie choroby miało większy negatywny wpływ na ich własne życie niż na życie ich kotów.

Autorzy badania stworzyli ankietę internetową dla właścicieli kotów chorych na cukrzycę, podobną do kwestionariuszy jakości życia (QoL) używanych u ludzi cierpiących na tę chorobę. Została ona opracowana w celu mierzenia postrzeganej przez właścicieli jakości życia zwierząt i oceny ich odczuć na temat wpływu choroby oraz jej leczenia na codzienne życie zwierzęcia i jego właściciela.

Ankieta składała się z 29 pytań dotyczących jakości życia z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Pozwoliło to na zastosowanie systemu oceny, w którym odpowiedzi zostały uszeregowane według ich znaczenia i częstotliwości.