W skrócie

Czy korzystne jest stosowanie antybiotyków w leczeniu krwotocznego zapalenia żołądka i jelit?

Powszechnie wiadomo, że odkąd zaczęła rosnąć antybiotykooporność bakterii, wykrywa się coraz więcej przypadków niewłaściwego zastosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej. Niezgodne z zasadami użycie antybiotyków może zaburzać prawidłową, ochronną florę bakteryjną jelit, zwiększając ryzyko translokacji bakterii i posocznicy.

Idiopatyczne krwotoczne zapalenie żołądka i jelit (HGE, z ang. hemorrhagic gastroenteritis) jest jedną z przyczyn ostrej krwotocznej biegunki u psów. Pacjenci z tą chorobą są często leczeni antybiotykami. Do tej pory nie ustalono jednak, czy antybiotykoterapia jest w jej przypadku konieczna. Do powszechnego zastosowania antybiotyków u psów z ostrą krwotoczną biegunką doprowadziły teorie o translokacji bakteryjnej, etiologii bakteryjnej oraz ryzyku rozwoju posocznicy.

Amoksycylina z kwasem klawulanowym – antybiotyk będący w powszechnym użyciu ze względu na szeroki zakres działania oraz bezpieczeństwo stosowania, jest często lekiem z wyboru u pacjentów z krwotocznym zapaleniem żołądka i jelit. Grupa niemieckich naukowców opublikowała wyniki badania, w którym oceniono, czy podawanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym psom z krwotocznym zapaleniem żołądka i jelit ma wpływ na przebieg kliniczny choroby oraz efekt jej leczenia.

Plan badania

Do tego prospektywnego, ślepego badania kontrolowanego placebo zakwalifikowano 60 psów z krwotocznym zapaleniem żołądka i jelit, leczonych na Uniwersytecie w Monachium w związku z nagłym pojawieniem się krwistej biegunki utrzymującej się przez prz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki badania oraz ich następstwa

U żadnego z pacjentów nie stwierdzono powikłań wynikających z podawania antybiotyków. W obu grupach zaobserwowano szybką poprawę stanu klinicznego w czasie pierwszych 48 godzin leczenia, [...]