Diagnostyka

Quiz
Skutek walki o jedzenie

Joyce S. Knoll

Do lecznicy przyprowadzono 9-letniego samca rasy rottweiler z powodu rozległej deformacji tkanek miękkich w okolicy mięśnia żwacza. Właściciel stwierdził, że guz rozwinął się kilka dni po ostrej walce o jedzenie z innym psem. Zaaspirowano materiał do badania i wykonano preparaty. Zostały one wysuszone na powietrzu i zabarwione metodą Giemsy. Na rycinach przedstawiono wybrane pola widzenia pod powiększeniem 100×.

Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie w tym przypadku?

a) zakażenie grzybicze – podejrzenie gatunków z rodzaju Aspergillus

b) zakażenie bakteryjne – podejrzenie gatunków z rodzaju Streptococcus

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odpowiedź

Prawidłowa odpowiedź to e) zakażenie wywołane nitkowatymi pałeczkami – podejrzenie gatunków z rodzaju Actinomyces. Organizmy te są dużo delikatniejsze niż strzępki grzybów, [...]