W skrócie

Czy potrzeba zaledwie trzech dni, aby wyleczyć niepowikłane zakażenie dróg moczowych?

Szacuje się, że bakteryjne zakażenia dróg moczowych występują w którymś momencie życia u 14% psów. Niepowikłane zakażenia są zazwyczaj leczone przez 7 do 14 dni. U ludzi niepowikłane bakteryjne zakażenia dróg moczowych leczy się często przez zaledwie 3 dni, czasem nawet stosuje się schematy leczenia z jednorazowym podaniem antybiotyków.

Plan badania

Zaprojektowano badanie o charakterze prospektywnym, wieloośrodkowym, kontrolowanym, z próbą ślepą. Objęto nim 68 psów z niepowikłanym bakteryjnym zakażeniem dróg moczowych. Celem było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania wysokich ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

W obydwu grupach stwierdzono podobne wyniki, jeśli chodzi o skuteczność leczenia. W grupie, której podawano enrofloksacynę, ustąpienie zakażenia i objawów klinicznych odnotowano odpowiednio w 77,1% [...]

O czym warto pamiętać

Schemat leczenia z zastosowaniem wysokich dawek enrofloksacyny przez krótki czas nie jest mniej skuteczny niż standardowy plan leczenia z użyciem amoksycyliny z kwasem klawulanowym [...]