Diagnostyka obrazowa

Cystografia z dodatnim środkiem cieniującym u psa z trudnym do wykrycia pęknięciem ściany pęcherza moczowego

Philip I. Allen, David S. Biller, Michael S. Thoesen

Kiedy podczas postępowania diagnostycznego w kierunku przerwania ciągłości ściany pęcherza moczowego stosujesz cystografię z dodatnim środkiem cieniującym, patrz na to badanie z szerszej perspektywy i bądź wytrwały, aby uniknąć sytuacji, w której mimo przeprowadzenia cystografii, nie uda się ustalić właściwego rozpoznania.

Sterylizowana suka rasy cavalier king charles spaniel w wieku 10 miesięcy, o masie ciała 6,7 kg, trafiła na wizytę do Kansas State University Veterinary Health Center z powodu urazu powstałego w wyniku wypadku drogowego.

Wstępne badania diagnostyczne i leczenie

Objawy stwierdzone podczas badania klinicznego wskazywały na wstrząs hipowolemiczny, któremu towarzyszyło obniżenie ciśnienia rozkurczowego, częstoskurcz, bladość błon śluzowych oraz hipotermia (36,3°C). Zaobserwowano także nieznaczny niedowład kończyn miednicznych oraz ranę szarpaną przebiegającą wzdłuż linii pośrodkowej brzucha, która nie penetrowała jamy otrzewnej. Nie stwierdzono objawów świadczących o zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. W badaniu biochemicznym surowicy wykazano azotemię z podwyższeniem stężenia azotu mocznikowego (45 mg/dl; wartości referencyjne = 10-28 mg/dl) i kreatyniny (2,03 mg/dl; wartości referencyjne = 0,3-1,5 mg/dl), hipoproteinemię (3,4 g/dl; wartości referencyjne = 5,4-7,4 g/dl) oraz podwyższenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (194 IU/L; wartości referencyjne < 175 IU/L).

W celu przywrócenia właściwej objętości krwi pacjentowi podano dożylnie płyn Ringera z dodatkiem mleczanu. Początkowo pies otrzymał 150 ml w postaci bolusu, potem płyn podawano w dawce 50 ml/godz. przez całą noc. Ponadto leczenie obejmowało tlenoterapię oraz podanie prednizolonu (10 mg doustnie) i hydromorfonu (0,3 mg dożylnie).

Rana szarpana skóry została oczyszczona, dokładnie zbadana i zamknięta za pomocą zszywek chirurgicznych. Pies przez całą noc po przyjęciu do kliniki wykazywał hipotermię. W trakcie pomiaru temperatury ciała na termometrze stwierdzono ślady świeżej krwi, zarówno w czasie pierwszego badania, jak i podczas kolejnego, przeprowadzonego dwie godziny później, ale objaw ten ustąpił w ciągu nocy. Wykonano badanie radiologiczne jamy brzusznej.

Wyniki badania radiologicznego

W badaniu radiologicznym stwierdzono liczne złamania kości miednicy, włączając w to złamanie trzonu prawej kości biodrowej, przebiegające wzdłuż jej osi długiej, z przemieszczeniem odłamów w kierunku dogłowowym i odosiowym, złamanie prawej kości k...

Cystografia z dodatnim środkiem cieniującym – pierwsze badanie

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przyczyn pęknięcia ściany pęcherza moczowego jest wiele. Może być ono spowodowane ostrym urazem, uszkodzeniem ściany narządu w trakcie cewnikowania, nadmiernym rozszerzeniem jego [...]

Podsumowanie

Kiedy podejrzewa się utratę ciągłości ściany pęcherza moczowego, szczególnie u pacjentów po urazie, u których ewentualnie występują kliniczne objawy bezmoczu, krwiomoczu lub rozszerzenie [...]