Ortopedia

Aparaty ortopedyczne dla psów

Brittany Jean Carr, David L. Dycus

Aparaty ortopedyczne mogą wspomagać lub zastępować leczenie chirurgiczne niewydolności więzadła krzyżowego doczaszkowego, urazów ramienia, nadgarstka i stępu, a także zwichnięcia stawu biodrowego. Są również wykorzystywane u pacjentów po amputacji kończyn.

Stosowanie aparatów ortopedycznych, takich jak ortezy, stabilizatory i protezy, zazwyczaj pomaga przywrócić pacjentom zadowalający poziom sprawności. Mimo to przed rozpoczęciem leczenia należy przedyskutować z właścicielem zwierzęcia spodziewane rezultaty postępowania oraz ich subiektywny i obiektywny pomiar.

Wykonanie indywidualnej ortezy stawu kolanowego dla psa

Najistotniejszym elementem wykonania ortezy indywidualnej stawu kolanowego jest sporządzenie odpowiedniego odlewu chorej kończyny.

  • Miarę gipsową należy wykonać z gipsu syntetycznego, owijając kończynę od środkowej części uda do poziomu nieco powyżej palców (ryc. 1). Tak powstaje negatyw gipsowy.
  • Odlew musi odzwierciedlać normalny kąt zgięcia kolana w pozycji stojącej (około 130 stopni) tak dokładnie, jak to możliwe.
  • Kąt ten można najłatwiej uzyskać u zwierzęcia w pozycji stojącej lub leżącego na boku z kończyną w neutralnej pozycji.

Po wykonaniu miary gipsowej kończyny uzyskany negatyw gipsowy należy dostarczyć do protetyka.

1. Z negatywu gipsowego wytwarzany jest pozytyw gipsowy, który stanowi model chorej kończyny (ryc. 2).

2. Odlew jest poddawany obróbce, by uwydatnić naturalne wyniosłości kostne i wrażliwe obszary oraz w jak największym stopniu upodobnić model do naturalnej kończyny.

3. Na uzyskany model kończyny nakłada się warstwy pianki i tworzywa termoplastycznego w różnych konfiguracjach, aby stworzyć najbardziej funkcjonalny produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta (ryc. 3).

Niewydolność więzadła krzyżowego doczaszkowego

Niewydolność więzadła krzyżowego doczaszkowego jest najczęstszą przyczyną kulawizny kończyn miednicznych u psów.1 Istnieje wiele metod leczenia chirurgicznego tego zaburzenia, nie zawsze jednak operacja jest możliwa. Współistniejące choroby, problemy finansowe właścicieli bądź stopniowe leczenie obustronnej niewydolności więzadeł krzyżowych mogą opóźnić lub wykluczyć zabieg.

Od niedawna w leczeniu niewydolności więzadła krzyżowego doczaszkowego u psów stosuje się ortezy stawu kolanowego. Trwają badania, które mają ocenić, czy ortezy są w stanie ustabilizować staw kolanowy i wyeliminować ruchy szufladkowe oraz wewnętrzną rotację stawu.

Ortezy stawu kolanowego przeznaczone dla ludzi

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przymiarka i użytkowanie ortezy stawu kolanowego

Gdy zamówiona orteza jest gotowa, należy ustalić termin przymiarki z właścicielem (ryc. 4). W trakcie wizyty opiekun zwierzęcia musi się nauczyć zakładać i zdejmować [...]

Przyśrodkowa niestabilność stawu ramiennego

Przyśrodkowa niestabilność stawu ramiennego jest częstą przyczyną kulawizny kończyn piersiowych u psów. Metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w przypadku tego zaburzenia są dobrze opisane [...]

Urazy nadgarstka i stawu skokowego

Ortezy nadgarstka i stawu skokowego stosuje się zarówno u ludzi, jak i u psów w przypadku urazów przeprostnych, skręceń i przeciążeń, a także urazów ścięgna Achillesa. Ortezy te [...]

Zwichnięcie stawu biodrowego

Temblak Ehmera jest powszechnie stosowany u psów po zachowawczym lub chirurgicznym leczeniu zwichnięcia stawu biodrowego.3 Wadą aparatu jest utrudnione zdejmowanie i zakładanie, co [...]

Protezowanie kończyn

Nowotwory i ciężkie urazy kończyn są częstym wskazaniem do amputacji. Niestety psy ras dużych i zwierzęta ze współistniejącymi chorobami ortopedycznymi mogą reagować niekorzystnie [...]

Amputacja i protezowanie – jak osiągnąć sukces terapeutyczny?

Ostatnie badania u ludzi wskazują, że poziom odjęcia kończyny jest kluczowym czynnikiem wpływającym na powodzenie leczenia protetycznego. Lepsze rezultaty obserwowano u pacjentów, u których [...]

O czym warto pamiętać

Na rynku pojawia się coraz więcej weterynaryjnych aparatów ortopedycznych. Należy jednak pamiętać, że samo zastosowanie ortezy/protezy nie rozwiąże wszystkich problemów związanych [...]