Artykuł wiodący

Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii

dr n. wet. Kamila Glińska-Suchocka

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP, Wrocław

Autor artykułu pt. „Żółty kot – rozpoznawanie i metody leczenia” porusza bardzo ważny problem, jakim jest hiperbilirubinemia u kotów. W artykule tym w bardzo jasny i syntetyczny sposób przedstawiono metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznawania przyczyn hiperbilirubinemii u tego gatunku oraz leczenia wywołujących ją chorób.


Żółtaczka jest objawem klinicznym wywołanym wzrostem stężenia bilirubiny w surowicy krwi, płynach ustrojowych oraz tkankach organizmu. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje wiele przyczyn hiperbilirubinemii, w postępowaniu diagnostycznym bardzo ważne jest ustalenie jej etiologii.