W skrócie

Bupiwakaina i buprenorfina – potencjalny dynamiczny duet w weterynaryjnych znieczuleniach stomatologicznych

Czy w znieczuleniach nerwów w stomatologii weterynaryjnej zastosowanie dwóch leków – bupiwakainy i buprenorfiny – jest lepszym rozwiązaniem niż użycie tylko jednego z nich?


Miejscowe znieczulenia za pomocą bupiwakainy są powszechnie stosowane w celu zapewnienia krótko- lub średnioterminowej analgezji w stomatologii weterynaryjnej. Ponieważ badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że dołączenie buprenorfiny może trzykrotnie wydłużyć czas znieczulenia, postępowanie takie staje się coraz bardziej popularne również w medycynie weterynaryjnej. Jednakże aż do tej pory jego skuteczność u zwierząt nie była potwierdzona badaniami naukowymi.

Opis badania

Do badania włączono osiem zdrowych dorosłych psów rasy beagle z kamieniem nazębnym w stopniu 0-1 i indeksem zapalenia dziąseł 0-1. Wykorzystując dolorymetrię stomatologiczną, po wcześniejszym opracowaniu modelu indukcji bólu z użyciem prądu elektr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Czas trwania analgezji zarówno w przypadku samej bupiwakainy, jak i bupiwakainy w połączeniu z buprenorfiną był dłuższy niż oczekiwano. Po zastosowaniu samej bupiwakainy u wszystkich ośmiu [...]

Podsumowanie

Zarówno sama bupiwakaina, jak i mieszanina bupiwakainy oraz buprenorfiny są skuteczne w miejscowych znieczuleniach nerwów w stomatologii weterynaryjnej. Przeprowadzone badanie sugeruje też, że czas [...]