W skrócie

Ratunek dla kotów z kardiomiopatią przerostową

MYK-461 wydaje się obiecującą nowatorską metodą leczenia choroby na poziomie molekularnym.


Kardiomiopatia przerostowa (hyperthrophic cardiomyopathy, HCM) jest dziedziczną chorobą serca, często występującą zarówno u ludzi, jak i u kotów. U obu gatunków cechą charakterystyczną HCM jest pogrubienie mięśnia lewej komory, spowodowane wzrostem kurczliwości i upośledzoną relaksacją mięśnia sercowego. Czasami choroba prowadzi też do zawężenia drogi odpływu z lewej komory (left venticular outflow tract, LVOT). 

Obecnie stosowane metody leczenia kotów skupiają się głównie na postępowaniu objawowym i nie modyfikują przebiegu choroby. MYK-461 jest innowacyjnym lekiem, blokującym kurczliwość sarkomerów i tym samym usuwającym przyczyny choroby na poziomie molekularnym.

Model badania

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

U każdego z pięciu uczestników badania podanie MYK-461 powodowało zmniejszenie wartości frakcji skracania przy jednoczesnym braku wpływu na częstotliwość pracy serca, tym sposobem [...]

Znaczenie badania

MYK-461 to lek, który w przyszłości może umożliwić nowatorskie podejście do leczenia HCM dzięki swojej zdolności do oddziaływania na poziomie komórkowym zarówno [...]