Zwierzęta egzotyczne

Podstawy stomatologii królików, świnek morskich i szynszyli

lek. wet. Joanna Strąk
lek. wet. Jakub Kliszcz

Przychodnia Weterynaryjna „Ogonek”, Warszawa

Bardzo często do lekarzy weterynarii trafiają króliki, świnki morskie lub szynszyle z objawami takimi jak zmniejszony i(lub) wybiórczy apetyt, spadek masy ciała, apatia albo biegunka. Choć mogą one sugerować zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, powinny w pierwszej kolejności uczulić lekarza na ewentualne choroby jamy ustnej, w tym zębów. W takim przypadku powinno się wykonać pełne badanie stomatologiczne. Zaleca się nawet przeprowadzenie takiego badania u zwierząt zdrowych, bez klinicznych objawów, jako część podstawowego badania klinicznego w celu jak najwcześniejszego wykrycia ewentualnych zaburzeń. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ we wczesnych okresach wielu nieprawidłowości leczenie jest skuteczne, a nawrotom można niejednokrotnie zapobiegać poprzez zmianę diety. W późniejszym okresie natomiast jedynym leczeniem jest postępowanie paliatywne.

Summary

101 of dental care of rabbits, guinea pigs, chinchillas

Dental problems are very common in exotic pets and are usually caused by an inappropriate diet with insufficient supply of fibrous food. In case of any GI symptoms, it is vital to examine the patient’s teeth. Pet owners usually report symptoms such as excessive drooling, anorexia, weight loss, face asymmetry and other. Overgrowing teeth can be the source of abscesses. The treatment is usually based on dietary modification, dental treatment and/or extraction and treatment of abscesses.


Key words:
stomatology, exotic pets, teeth, abscess


Króliki

Anatomia prawidłowa i fizjologia

Wzór zębowy nowo narodzonych królików jest następujący: I2 C0 P3 M0/I1 C0 P2 M0. Zęby trzonowe pierwszy i drugi pojawiają się odpowiednio w pierwszym i drugim tygodniu życia. W czwartym tygodniu następuje wymiana zębów przedtrzonowych i wyrzyna się 3. ząb trzonowy. Po 28. dniu wymiana uzębienia z mlecznego na stałe jest zakończona. W tym okresie młode odżywiają się jedynie mlekiem matki.

Wzór zębowy osobników dorosłych: I2 C0 P3 M3/I1 C0 P2 M3 (ryc. 1). Fizjologicznie czasem brak drugiego siekacza i trzeciego zęba trzonowego w szczęce po lewej i(lub) prawej stronie. Zwierzęta starsze czasem tracą zęby trzonowe.

Zęby są niepigmentowane. Mają długą koronę (hypselodontyzm), są pozbawione anatomicznego korzenia i są pokryte szkliwem także w zębodole (dlatego też nazywa się je bezkorzeniowymi). Aby opisać ich budowę, używa się pojęć korona kliniczna – część zęba nad dziąsłem, korona zębodołowa – część ukryta w zębodole, oraz wierzchołek zęba – warstwa rozrodcza.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Świnki morskie

Szynszyle