Dostęp Otwarty

Omówienie

Użycie endoskopu elastycznego jest postępowaniem z wyboru przy usuwaniu większości ciał obcych z żołądka.1 Zaletą tej metody jest mniejsza inwazyjność i niższa cena w porównaniu z gastrotomią. Nie wszystkie ciała obce mogą być jednak usunięte za pomocą endoskopu.

Przed próbą endoskopowego usunięcia ciała obcego konieczna jest ocena jego wielkości, kształtu, ostrości brzegów oraz struktury.1,2 Należy też wziąć pod uwagę doświadczenie lekarza wykonującego endoskopię.1,2 Jeżeli lekarz czuje, że usunięcie ciała obcego w danym przypadku przerasta jego umiejętności, powinien skierować pacjenta do kliniki, w której endoskopia jest częstym zabiegiem. Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest dostępność sprzętu odpowiedniego dla konkretnego przypadku. Przykładowo, endoskopowe usunięcie twardego, gładkiego i okrągłego ciała obcego (np. szklanej kulki) jest mało prawdopodobne przy braku koszyczka Dormia.2

Tak jak w opisywanym przypadku, kolejnym względnym przeciwwskazaniem do endoskopowego usunięcia ciała obcego z żołądka są ostre brzegi tegoż ciała. Mogą one uszkodzić dolny zwieracza przełyku lub przełyk w momencie wyciągania przedmiotu na zewnątrz. U pacjentów, w których przełyku znajduje się ciało obce o ostrych brzegach (np. ość ryby), leczeniem z wyboru jest usunięcie endoskopowe z zastosowaniem kaniuli ochronnej.1-3 Taka metoda polega na wprowadzeniu endoskopu do przełyku przez kaniulę lub zgłębnik, uchwyceniu ciała obcego i wycofaniu go do wnętrza rurki ochronnej, co umożliwia bezpieczne usunięcie (ryc. 5).1-3 Powyższy opis przypadku ukazuje, w jaki sposób ta sama metodyka może być wykorzystana do bezpiecznego usunięcia ciała obcego o ostrych brzegach z żołądka.


Veterinary Medicine •
Vol 106, No 4, April 2011, p. 179


John W. Tyler, DVM, DACVIM

College of Veterinary Medicine, Western University of Health Sciences, Pomona, CA 91766