Zarządzanie kliniką

Zadbaj o sprzęt anestezjologiczny i stomatologiczny

Jan Bellows

Co zrobić, by wyposażenie naszej lecznicy służyło nam przez długie lata?

Kilka lat temu zostałem poproszony o przeprowadzenie badania porównującego skuteczność pulsacyjnego podawania antybiotyków (przez pierwsze pięć dni każdego miesiąca) i braku antybiotykoterapii w zapobieganiu trzeciemu stadium choroby przyzębia psów. Firma sponsorująca badanie zgodziła się pokryć wszystkie koszty leczenia stomatologicznego badanych pacjentów. Nie było żadnego problemu ze znalezieniem 90 właścicieli, którzy zgodzili się, by ich psy wzięły udział w badaniu. Wszyscy pacjenci mieli być poddawani znieczuleniu ogólnemu raz na pół roku w celu przeprowadzenia badania klinicznego i radiograficznego.

Niestety, jedynie 7 psów ukończyło badanie, przez co wynik był nieistotny statystycznie. Większość właścicieli zrezygnowała z obawy przed znieczuleniem (niezbędnym do prawidłowej oceny postępu choroby), mimo że wcześniej zostali poinformowani o konieczności kilkakrotnego znieczulania psa.

Doświadczenie to utwierdziło mnie w przekonaniu, że niechęć właścicieli do zabiegów stomatologicznych u zwierząt jest motywowana głównie lękiem przed znieczuleniem, a nie względami finansowymi. Utrzymanie wysokiej frekwencji w badaniu wymagałoby więc dobrania odpowiednich pacjentów, zastosowania właściwego schematu anestetycznego oraz dokładnego monitorowania zwierzęcia w znieczuleniu ogólnym za pomocą w pełni sprawnego sprzętu.

Wkrótce zrozumiałem, że zakup wysokiej jakości urządzeń do znieczulania i monitorowania stanu pacjenta to nie wszystko. Na targach weterynaryjnych i zaraz po dostarczeniu do lecznicy urządzenia działały bezbłędnie. Ekran kardiomonitora pokazywał wyraźną i jasną krzywą elektrokardiograficzną, dźwięki maszyny były głośne i regularne, a pomiary pulsoksymetru i kapnografu spójne.

Mniej więcej po miesiącu od zakupu krzywa EKG stała się ledwo czytelna, a alarm kapnografu włączał się bez przyczyny. Zastanawialiśmy się w lecznicy, co mogło doprowadzić do awarii sprzętu. Po zakupie trzech kolejnych weterynaryjnych urządzeń monitorujących z takim samym skutkiem doszliśmy do wniosku, że problem nie leży po stronie producenta. Powodem usterek było niewłaściwe obchodzenie się z maszynami przez personel. Mam nadzieję, że nasze doświadczenie posłuży za przestrogę dla innych lekarzy weterynarii.

W czym tkwił problem?

Zauważyłem, że rodzaj i częstotliwość usterek naszego sprzętu były charakterystyczne dla lecznic przyjmujących wielu pacjentów, nawet takich z niewielką zmiennością personelu. Problemy z urządzeniami monitorującymi w naszej lecznicy wiązały się z ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nasze doświadczenie

W naszej lecznicy zdecydowaliśmy się na zorganizowanie formalnego szkolenia z zakresu obsługi sprzętu monitorującego. Przedstawiciel firmy, od której zakupiliśmy urządzenia, przeprowadził warsztaty [...]

Mankiety do pomiaru ciśnienia krwi

Jeżeli dojdzie do przerwania mankietu do pomiaru ciśnienia krwi firmy Velcro® (Velcro Industries B.V.), najwyższy czas zakupić nowy. Mankiet sklejony plastrem [...]

Czujnik pulsoksymetru

Jeżeli dioda emitująca światło podczerwone na czujniku pulsoksymetru zaczyna przerywać, prawdopodobnie doszło do uszkodzenia wewnętrznych przewodów aparatu i czujnik wkrótce przestanie pracować. [...]

Przewody do pomiaru CO2 w strumieniu pobocznym gazów

Po uruchomieniu się alarmu informującego o zatkaniu wymień przewód do pomiaru CO2 w strumieniu pobocznym gazów. Jeżeli za filtrem neoprenowym widoczna jest wilgoć, [...]

Kable i klipsy elektrokardiografu

Zielony lub czarny osad na miedzianych klipsach może być efektem normalnego procesu utleniania i powinien być regularnie usuwany. Może również świadczyć o tym, [...]

Aparat do znieczulenia ogólnego

Przed każdym zabiegiem należy skontrolować szczelność aparatu do znieczulenia. Brak przecieków zapewnia prawidłową prędkość przepływu gazów i odpowiednie proporcje znieczulającego leku wziewnego, [...]

Worek oddechowy i obwód oddechowy

Worek oddechowy i obwód oddechowy powinny zostać przepłukane i odwieszone do wyschnięcia po każdym zabiegu. Zaniechanie tej czynności stwarza ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych [...]

Pochłaniacz dwutlenku węgla

Granulki pochłaniacza dwutlenku węgla oczyszczają wydychane powietrze z CO2. Reakcja ta doprowadza do zmiany koloru granulek (na niebieskoszary lub fioletowy). Pochłaniacz dwutlenku [...]

Parownik

Warunkiem skutecznego działania aparatu do znieczulenia ogólnego jest coroczny przegląd techniczny parownika. Niektóre firmy na czas serwisu zapewniają zastępczy parownik. Zaniedbanie [...]

Kto ponosi koszty?

Ostatnio na wszystkich naszych fakturach umieściliśmy pozycję „kontrola stanu pacjenta podczas znieczulenia”. Usługa jest płatna od godziny. Dzięki temu jesteśmy w stanie [...]

Podziękowania

Chciałbym podziękować dyrektorowi oddziału intensywnej terapii Midmark Animal Health, Andrew Schulzowi, który był głównym źródłem informacji do tego artykułu.