Relacje z klientem

„Nieskuteczność” profilaktyki przeciwpasożytniczej – gdy rzeczywistość nie odpowiada oczekiwaniom

Shawn Finch

Dobra komunikacja z klientem jest podstawowym elementem profilaktyki.

W przypadku wszelkich rozmów na temat inwazji pasożytniczych zapobieganie jest zdecydowanie lepsze niż leczenie. Jeżeli wyjaśnimy klientom, czego mogą oczekiwać od produktów zapobiegających inwazjom pasożytów, i od samego początku unikniemy niepowodzeń w leczeniu, wszyscy na tym zyskają.

Po pierwsze – ucz swój personel. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojego zespołu – lekarze, technicy, asystenci, recepcjonistki, osoby zajmujące się zwierzętami i fryzjerzy – wiedzą wszystko co trzeba o każdym z pasożytów, przeciwko którym stosowana jest profilaktyka, o produktach zalecanych w lecznicy oraz sposobach ich działania.

Następnie musisz stworzyć konkretny plan edukacji swoich klientów. Wyjaśnij przebieg chorób pasożytniczych i przedstaw możliwości zapobiegania im, kiedy właściciel dzwoni z pytaniem oraz podczas każdej wizyty profilaktycznej. Przekaż też klientowi zalecenia w formie pisemnej.

Kiedy twój zespół jest już odpowiednio przygotowany, a ty masz gotowy plan edukacji, możesz dostosować go indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb.

Rozumiem, doktorze

Niektórym klientom wystarcza informacja o zalecanych lekach przeciwpasożytniczych. Chętnie przyjmują wytyczne spisane przez lekarza podczas wizyty i być może przeczytają je jeszcze raz po powrocie z lecznicy. Prawdopodobnie podejmą decyzję i wrócą...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jest pan pewien? Proszę powiedzieć coś więcej

Niektórzy klienci albo uważają medycynę weterynaryjną za fascynującą dyscyplinę, albo potrzebują więcej przekonania, że preparaty zalecane przez lekarza są najlepsze (najczęściej [...]

Proszę opowiedzieć wszystko o wszystkim!

Istnieje też niewielka grupa klientów, którzy chcą wiedzieć absolutnie wszystko o każdym pasożycie i o wszelkich możliwych sposobach ich uniknięcia. Tacy klienci czytają również [...]

Scenariusz 1. Klient współpracujący, który nie rozumie mechanizmu działania profilaktyki przeciwpasożytniczej

Gdy współpracujący klient przyprowadzi psa z pchłami (lub innymi pasożytami), przypomnij mu, że preparaty profilaktyczne zapobiegają inwazjom mogącym być przyczyną chorób. Zastosuj [...]

Scenariusz 2. Klient niewspółpracujący – używa środków zapobiegawczych w sposób niewłaściwy lub nie używa ich w ogóle

Zacznij od empatii. Twój klient prawdopodobnie był zapracowany, a teraz jego zwierzę ma inwazję pasożytów, przed którymi powinien być chroniony. Właściciel prawdopodobnie [...]

Scenariusz 3. Zwierzę nie otrzymuje preparatów profilaktycznych odpowiednich dla jego trybu życia

Lekarze weterynarii odchodzą już od prób zmiany trybu życia zwierząt w celu zapobiegania inwazjom, a zamiast tego zalecają preparaty przeciwko wszystkim pasożytom, odpowiednie [...]