Default horizontal cover
Mw okladka czerwiec 2018
Default horizontal cover
Mw okladka czerwiec 2018
Mw okladka czerwiec 2018

Magazyn Weterynaryjny

„Magazyn Weterynaryjny” istnieje od września 1992 roku. Jest specjalistycznym miesięcznikiem przeznaczonym dla praktykujących lekarzy weterynarii. Tematyka jest bardzo różnorodna. Artykuły dotyczą głównie problematyki rozpoznawania i leczenia chorób oraz zapobiegania im. Czasopismo zawiera działy kliniczne – m.in. temat numeru, poświęcony za każdym razem innej dziedzinie medycyny, np. dermatologii, kardiologii, chirurgii itp., małe zwierzęta, duże zwierzęta, zwierzęta egzotyczne, farmakologia. Artykuły publikowane w MW mają charakter praktyczny, stanowią doskonałe źródło fachowej wiedzy i są bogato ilustrowane. Wszystkie prace kliniczne są recenzowane.
Redaktorem naczelnym jest dr Hubert Zientek. Radę Programową pisma tworzą wybitni naukowcy zarówno z kraju, jak i z ośrodków naukowych za granicą, a także znakomici praktycy – lekarze weterynarii. Liczne rzesze wiernych Czytelników sprawiają, że MW ma ugruntowaną pozycję na medycznym rynku wydawniczym.

Default horizontal cover

W najnowszym numerze:

 • Fascynujące końcówki dermatologiczne. Cz. II. Choroby dotyczące opuszek palcowych i przestrzeni międzypalcowych
 • Zespół eozynofilowy kotów – rozpoznawanie oraz leczenie
 • Szamponoterapia – istotny element w walce z zaburzeniami dermatologicznymi psów i kotów
 • Zmiany skórne u kota rasy sfinks. Rozwiązanie zagadki
 • Gronkowcowe zakażenia u psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem szczepów metycylinoopornych. Cz. I
 • Wakacyjne podróże ze zwierzętami – nie zapominajmy o pasożytach. Zagrożenia dla psów i kotów
 • Usunięcie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz osteotomia puszki bębenkowej w leczeniu zaawansowanej postaci przewlekłego zapalenia ucha zewnętrznego i środkowego u psów
 • Badania dodatkowe w diagnostyce chorób macicy u małych zwierząt
 • Rasy psów – co lekarz weterynarii powinien o nich wiedzieć. Cz. XXXIII. Komondor
 • Diagnostyka różnicowa zmian rogówki na podstawie jej koloru
 • Upośledzona samokontrola emocji u młodego psa
 • Żywienie a biegunki u cieląt
 • Czy wypalenie zawodowe to syndrom naszych czasów?
 • Włóknikowe zapalenie jajowodu i otrzewnej u gołębia – opis przypadku
 • Otyłość i metody postępowania w jej leczeniu u towarzyszących zwierząt egzotycznych