Default horizontal cover
Mw okladka styczen 2018
Default horizontal cover
Mw okladka styczen 2018
Mw okladka styczen 2018

Magazyn Weterynaryjny

„Magazyn Weterynaryjny” istnieje od września 1992 roku. Jest specjalistycznym miesięcznikiem przeznaczonym dla praktykujących lekarzy weterynarii. Tematyka jest bardzo różnorodna. Artykuły dotyczą głównie problematyki rozpoznawania i leczenia chorób oraz zapobiegania im. Czasopismo zawiera działy kliniczne – m.in. temat numeru, poświęcony za każdym razem innej dziedzinie medycyny, np. dermatologii, kardiologii, chirurgii itp., małe zwierzęta, duże zwierzęta, zwierzęta egzotyczne, farmakologia. Artykuły publikowane w MW mają charakter praktyczny, stanowią doskonałe źródło fachowej wiedzy i są bogato ilustrowane. Wszystkie prace kliniczne są recenzowane.
Redaktorem naczelnym jest dr Hubert Zientek. Radę Programową pisma tworzą wybitni naukowcy zarówno z kraju, jak i z ośrodków naukowych za granicą, a także znakomici praktycy – lekarze weterynarii. Liczne rzesze wiernych Czytelników sprawiają, że MW ma ugruntowaną pozycję na medycznym rynku wydawniczym.

Default horizontal cover

W najnowszym numerze:

 • Słowo wstępne
 • 25 lat minęło...
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego u kota – częściowy kanał przedsionkowo-komorowy
 • Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy, czyli szlaki dodatkowe w sercu psa – rozpoznawanie i leczenie
 • Dysplazja zastawki trójdzielnej u psów i kotów
 • Opieka nad pacjentem podczas chemioterapii – praktyczne wskazówki. Cz. I. Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i szpiku
 • Białka ostrej fazy jako markery stanu zapalnego i ich wykorzystanie w praktyce klinicznej
 • Poprzeczne sieciowanie rogówki w okulistyce weterynaryjnej
 • Żywienie psów i kotów w chorobach serca
 • Rozpoznawanie wybranych chorób skóry okolicy pach i pachwin u psów. Cz. II
 • Inwazja Dirofilaria repens u psa – opis przypadku
 • Zmiana w oku u ośmioletniego psa
 • Ultrasonograficzne badanie śledziony psów i kotów. Cz. I
 • Czy jest sens leczyć farmakologicznie ropomacicze?
 • Elektrokardiografia w praktyce klinicznej koni. Cz. IV. PQ, czyli przewodzenie z przedsionków do komór. Fizjologiczne bloki przedsionkowo-komorowe
 • Kierunki rozwoju chemioterapii przeciwbakteryjnej u zwierząt produkcyjnych w Unii Europejskiej. Cz. I. Ograniczenie stosowania antybiotyków