Zeszyt edukacyjny. Choroby bydła i małych przeżuwaczy

Zeszyt edukacyjny. Choroby bydła i małych przeżuwaczy

Cena: 49,00 zł

Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Pod redakcją: prof. dr. hab. Włodzimierza Klucińskiego

W publikacji znajdziesz informacje o postępowaniu przy rozpoznawaniu i leczeniu chorób bydła oraz małych przeżuwaczy. Poruszono m.in. tematykę chorób jajowodów i gruczołu mlekowego, chorób powodujących krwiste zabarwienie moczu, leptospirozy bydła, a także zagadnienia dotyczące cyklu jajnikowego, zatruć i surowic odpornościowych dla cieląt. Oddzielnym zagadnieniem jest ABC leczenia małych przeżuwaczy.

 

Dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić diagnostykę i leczenie w konkretnych stanach chorobowych lub przy określonych objawach klinicznych.

 

• Aktualne i praktyczne informacje dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób bydła 

• ABC leczenia małych przeżuwaczy

• Grono autorów złożone z najwybitniejszych polskich specjalistów

• Zestaw interesujących artykułów przydatnych w codziennej praktyce

• Najnowsza wiedza o rozpoznawaniu i leczeniu chorób bydła

• Praktyczne kompendium wiedzy dla każdego lekarza weterynarii zajmującego się bujatryką

• Omówienie etiologii, patogenezy, diagnostyki, profilaktyki i leczenia różnych chorób bydła

• Zarządzanie rozrodem i zaburzenia płodności

 

4 Co dzieje się w jajniku krowy podczas fizjologicznego cyklu rujowego – wybrane aspekty ważne dla lekarza praktyka - Monika Ptaszyńska

11 Choroby jajowodów jako niedoceniana przyczyna niepłodności - Andrzej Max

17 Diagnostyka różnicowa i leczenie chorób powodujących krwiście zabarwiony mocz u krów mlecznych - Małgorzata Wierzbicka, Karolina Tomaszewska

23 ABC najczęściej występujących chorób u owiec i kóz – ich diagnozowanie i leczenie - Karolina Cebulska

31 Praktyczne uwagi na temat zdrowotności gruczołu mlekowego u bydła mięsnego – pytania i odpowiedzi - Grzegorz Jakub Dejneka 

37 Leptospiroza bydła – przyczyny, objawy i zwalczanie oraz jej aspekt zoonotyczny - Dariusz Bednarek 

46 Zatrucia bydła wybranymi związkami azotowymi - Magdalena Chłopecka, Marta Mendel, Urszula Latek, Michał Jank, Wojciech Karlik 

55 Surowice odpornościowe dla cieląt – zasady stosowania, zalety, ograniczenia - Tadeusz Stefaniak, Paulina Jawor, Joanna Bajzert, Krzysztof Blicharski, Anna Rząsa

 


Wszystkie produkty